Hur är Odds besläktade med Sannolikhet?

Flera gånger visas oddsen för att en händelse skall bli av.

Man kan anföra att en viss idrottslag är en 2: 1 gunstling att vinna nästa parti.

Detta kan oxå sägas att oddsen till förmån för vårt lag vinna är 2 till 1.
Vad många ej inser är att dessa odds är i själva verket blott en upprepning utav sannolikheten för en händelse.

Notation för Odds

Vi uttrycker våra odds som förhållandet emellan ett nummer till ett annat.
Vanligtvis läser vi förhållandet A: B som “A till B. ”

Varje mängd utav dessa förhållanden kan multipliceras med samma siffror.
Så oddsen 1: 2 är dito som att anföra 5: 10.

Probabilitet och Odds

Probabilitet kan försiktigt definieras med hjälp mängdlära och ett litet antal axiom, men grundtanken är att sannolikheten nyttjar ett reellt tal emellan inget och ett för att jämföra sannolikheten för att en händelse inträffar.

Det är en mängd annorlunda fason att filosofera om hurdan man beräknar dessa nummer.
Ett sätt är att grunna på att utföra ett experiment flera gånger.

Vi räknar hurdan flera gånger som experimentet lyckas och efter dela detta antal med det totala antalet prövningar utav experimentet.

Om vi innehar en framgång ur totalt N försök eller prov, då är sannolikheten för en framgång är A / N. Men om vi istället titta på antalet framgångar kontra antalet fel, beräknar vu idag oddsen till förmån för en evenemang.

Om det fanns N ansats med A lyckade, då var det N – A = B misslyckanden.
Så oddsen är till bonus A till B.
Vi kan också beskriva detta som A: B.

Spela på oz lotteries från alla platser och få tillgång till planetens största jättevinster

Ett exempel på sannolikheten samt Odds

Under de senaste fem säsongerna då rivalerna Crosstown fotboll med Kväkarna samt Comets har spelat med varandra vann Comets dubbelt samt kväkarna vann tre gånger.

På fundament utav dessa resultat, kan vi beräkna sannolikheten för att kväkarna vinner samt oddsen till bonus för sitt segrande.

Det var totalt tre vinna av fem, så sannolikheten att vinna i år är 3/5 = 0, 6 = 60%.
Uttryckt i odds, har vi att det fanns tre vinna för kväkare och ett par förluster, så oddsen till förmån för dem att vinna är 3: 2.

Odds Probabilitet

Beräkningen kan gå till övriga hållet.

Vi kan starta med odds för en evenemang samt sedan härleda det till probabilitet.
Om vi känner till att oddsen till förmån för en evenemang är A till B, då innebär detta att det fanns en framgång för A + B försöken.
Detta innebär att sannolikheten att händelsen sker är A / (A + B).

Ett exempel på Odds vs Sannolikhet

En klinisk granskning rapporterar att ett nytt läkemedel innehar odds på 5 till 1 till förmån för bota en sjukdom.
Vad är sannolikheten att denna drog kommer att bota sjukdomen?
Här säger vi att för varje fem gånger läkemedlet botar en patient, det finns en gång där det inte gör det.
Detta skänker en sannolikhet utav 5/6 att läkemedlet kommer att hela en bestämd patient.

Varför använda oddsen?

Sannolikhet är angenäm, samt får jobbet gjort, så varför har vi ett eller fason att uttrycka det?
Odds kan vara till hjälp när vi vill mäta hurdan mycket flesta en probabilitet är förhållandevis till en annan.

En evenemang med sannolikhet 75% innehar odds på 75 till 25.
Vi kan rationalisera detta till 3 till 1.
Detta innebära att händelsen är tre gånger mer rimlig att bilda än att den inte finns.